Om huset

Kort om huset

Velkommen til hjemmesiden om ejendommen Bülowsvej 12.


Huset på Bülowsvej 12, matrikel nr. 21ex er bygget i 1888. Ejendommen blev bygget af sagfører Svendsen (tillige betegnet overretsprokurator i senere dokumenter). Ejendommen blev opført med tre etager på hver ca. 238 kvadratmeter, hvortil kommer loft og kælder. I 1902 blev der indsat toiletter i stuen og på første og anden sal, mens der i 1904 blev ansøgt om etablering af badeværelser ved siden af toiletterne, men kun for stuen og første sal. Ansøgningerne blev indsendt med angivelse af, at det var direktør Svendsen, som var bygherre; men om sagføreren og direktøren er samme person, henstår i det uvisse. 


Svendsen boede selv i stueetagen, mens første sal var beboet af en familie Aagesen og anden sal af kunstmaler Harald Giersing på daværende tidspunkt. I perioden fungerede de to nordøstvendte værelser i stueetagen som forretningsadresse for Svendsens sagførervirksomhed, i det de havde selvstændig indgang fra hovedtrappen.


I 1904 blev der etableret et fælles kælder toilet med indgang fra gården. Bygherre var direktør Møller. Toilettet blev i øvrigt 2004 inddraget af stuen, som etablerede et selvstændigt badeværelse i kælderen. Direktør Møller fik i 1907 badeværelse på anden sal; mens selve spildevandsanlægget til de først opførte badeværelser i stuen og på første sal først blev etableret i 1913, hvor det var gasbrænder ovne, som opvarmede vandet til badekarrene.


I 1923 blev der indlagt centralvarme, som i 1927 blev suppleret med en ekstra ovn til opvarmning af brugsvand. Bygherre var violinbygger Knud Hjorth, som var gift med Inger Hjorth.


I perioden fra 1945 og til 1. januar 1950 holdt en maskinskrivningsbureau ved indehaver frøken Birgitte Hertz og hendes tre ansatte til i de to nordøstvendte værelser på første sal.

Kommunalbestyrelsen godkendte dengang, at værelserne må benyttes til beboernes egne tegnestuer, konsultationsværelser, privatkontorer eller atelierer, men altså ikke udlejning til andre erhverv end beboernes egne.


I 1952 blev de første to af tre garager etableret. Bygherre var arkitekt Frits Schlegel. I 1954 blev kulfyret (to kedler) udskiftet med oliefyr.